Home / Gospodarka / Infrastruktura / Macedonia: Czy Ochryda zostanie usunięta z listy UNESCO?

Macedonia: Czy Ochryda zostanie usunięta z listy UNESCO?

Plan budowy uniwersytetu w ramach projektu „Plaosznik 2014” może zagrozić utrzymaniu przez miasto miejsca na światowej liście dziedzictwa narodowego UNESCO. Zakłada on wybudowanie wydziału teologii i nauk społecznych, muzeum, galerii, szkoły konserwacji zabytków oraz sali konferencyjnej. Planuje się, że koszt inwestycji wyniesie 9 mln euro. Zajmie ona powierzchnię 7 800 m² i zostanie ukończona w 2014 roku.

Podczas, gdy architekci i archeolodzy ostrzegają, że wybudowanie 20 futurystycznych budynków na terenie wykopalisk archeologicznych mogłoby naruszyć autentyczność Ochrydy, lokalne władze twierdzą, że plan inwestycji został przygotowany przez naukowców, historyków sztuki i architektów w taki sposób, aby budynki w pełni wtopiły się w strukturę i klimat miasta.

Natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) już w tej chwili rozważa usunięcie miasta z listy obszarów chronionych. Podczas wizyty w Macedonii, dyrektor generalna UNESCO, Irina Bokova ostrzegła, że wszelkie dramatyczne i przesadne zmiany w krajobrazie mogą spowodować skreślenie Ochrydy z listy światowego dziedzictwa kulturowego.

– Musimy zwracać uwagę na ochronę oraz zachowanie naszej spuścizny i starać się chronić jej autentyczność – wyjaśniła Bokova w trakcie wizyty.

W 2009 roku UNESCO usunęło ze swojej listy Drezno, które zbudowało czteropasmowy most prowadzący przez chronioną część miasta.

Źródło: plusinfo.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE