Home / Gospodarka / Infrastruktura / Macedonia: Debata ekologiczna wobec budowy autostrady

Macedonia: Debata ekologiczna wobec budowy autostrady

- W pośpiechu przygotowywana jest dokumentacja techniczna niezbędna do budowy autostrady Miladinovci – Sveti Nikole – Sztip – informują pracownicy Agencji Dróg Krajowych.
Jednym z ważniejszych dokumentów jest „Studium ochrony środowiska” dla tego obszaru.
– Zastosowane zostaną wszelkie środki mogące ograniczyć negatywny wpływ budowy autostrady na środowisko przyrodnicze – wyjaśniła w czasie dzisiejszej publicznej debaty w Sztipie Saszka Bogatinova, inżynier ochrony środowiska z Agencji Dróg Krajowych.
Trasa przechodzi głównie przez tereny rolnicze, o niskiej jakości gleby.
Po przygotowaniu pełnej dokumentacji i zapewnieniu środków finansowych ze strony rządu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę.
Autostrada ma mieć długość 53 km.

Tekst: sky.mk, tłum. i red. Zofia Dembowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE