Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia dostanie 100 mln USD od Banku Światowego

Macedonia dostanie 100 mln USD od Banku Światowego

Bank Światowy wyraził gotowość wsparcia polityki rozwojowej Republiki Macedonii kwotą 100 mln USD. Kwota ta ma zostać przeznaczona na rozwój konkurencyjności, wsparcie reform w sferze gospodarki, zdrowia, edukacji oraz w sferze socjalnej. W ten sposób – jak powiedziało Ministerstwo Finansów – Bank Światowy pokazał, że jest pewnym partnerem na drodze gospodarczego i społecznego rozwoju Macedonii.

Przedstawiciele Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), z którymi spotkał się w Waszyngtonie wicepremier i minister finansów Zoran Stavreski, wyrazili zadowolenie z powodu szybkiego dokonania rebalansu budżetu na rok 2012 (co było spowodowane kryzysem w strefie euro). Zauważyli również, że korzystne warunki, na których Deutsche Bank udzielił Macedonii kredytu w wysokości 240 mln EUR, są potwierdzeniem dobrego wizerunku macedońskiej gospodarki na międzynarodowym rynku kapitałowym.

W ramach wiosennego spotkania Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie, wicepremier Stavreski spotkał się między innymi z dyrektorem zarządzającym MFW, wiceprezesem Banku Światowego oraz innymi przedstawicielami obu instytucji.

Źródło: telma.com.mk, vecer.com.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE