Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Drobne monety przejdą do historii

Macedonia: Drobne monety przejdą do historii

Zgodnie z decyzją podjętą niedawno przez Narodowy Bank Republiki Macedonii monety o nominale 50 deni zostaną wycofane z obiegu. Najniższym nominałem używanym jako środek płatniczy będzie 1 denar. Wymiana zostanie dokonana przez banki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Po tym czasie monety będą wymieniane wyłącznie w Narodowym Banku Republiki Macedonii.

Wycofanie monet – jak mówi przedstawiciel Banku Centralnego – jest spowodowane ich słabym wykorzystaniem. Zakończenia kwot w płatnościach gotówkowych i bezgotówkowych oraz dokumentach handlowych do 49 deni będą pomijane, zaś te w wysokości od 50 do 99 deni zostaną zaokrąglone do 1 denara. Uprości to sposób liczenia przy realizacjach transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.

Deni zostały wprowadzone do obiegu 10 maja 1993 roku.

Źródło: plusinfo.mk, vecer.com.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE