Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Forum współpracy w zakresie obronności Bałkanów Zachodnich

Forum współpracy w zakresie obronności Bałkanów Zachodnich

W ramach inicjatywy South East Europe Clearinghouse (SEEC), jakim jest Forum współpracy w zakresie obronności Bałkanów Zachodnich, 31 października br. odbyło się w Ochrydzie 7. Spotkanie Dyrektorów Politycznych Regionalnych Ministerstw Obrony. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Kosowa, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Słowenii oraz NATO i organizacji non-profit takich, jak RACVIAC (Centrum Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa – Centre for Security Cooperation).

Zadaniem Forum jest promowanie i wzmacnianie współpracy regionalnej oraz budowa zaufania między sąsiadami poprzez regularną wymianę informacji i najlepszych rozwiązań w zakresie systemu obronnego. Zarządzane jest ono rotacyjnie przez jeden z bałkańskich krajów i jeden spoza Półwyspu. W 2012 r. Forum współprzewodniczą Macedonia i Norwegia.

Podczas otwarcia Forum wiceminister obrony Macedonii Emil Dimitriev podkreślał, że w sytuacji kryzysu gospodarczego udostępnianie zdolności wojskowych („pooling and sharing”) i tzw. inteligentna obrona („smart defence”) poprzez racjonalne zarządzanie zasobami, sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu środków na obronność. Dimitriev podkreślił, że Macedonia, jako kraj funkcjonujący w wieloetnicznej demokracji, jest ważnym czynnikiem stabilności w regionie i tym samym przyczynia się do globalnego bezpieczeństwa.

Regionalne spotkania ministrów obrony odbywają się co roku. Wówczas wytyczane są kryteria działań, podejmowane nowe projekty, a także omawiane kwestie reform z obronności partnerów. Jako niezależne forum regionalne stanowi ono zatem miejsce najważniejszych decyzji politycznych w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

 

Źródło: idividi.com.mk, kurir.mk, vesti.alfa.mk

 

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE