Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Macedonia i Kosowo rozmawiają o powiązaniu sieci energetycznych

Macedonia i Kosowo rozmawiają o powiązaniu sieci energetycznych

Budowa linii przesyłowych łączących Macedonię z Kosowem, o napięciu 400 kV, a także kwestie eksploatacji złóż węgla w Kosowie, turystyka i infrastruktura, były głównym tematem rozmów podczas II posiedzenia komisji mieszanej ds. wzajemnej współpracy gospodarczej w Skopju.

Według przewodzących komisji ministra gospodarki Macedonii – Valona Saraqini oraz ministra ds. rozwoju gospodarczego Kosowa – Besima Beqaja, budowa łącznika energetycznego miałaby znaczący wpływ na podniesienie jakości systemu dostaw energii w Macedonii. Szacunkowy koszt realizacji tego projektu to ok. 6,2 mln EUR. 2 mln EUR miałaby zapewnić państwowa spółka MEPSO, zaś pozostałe 4,2 mln EUR pochodziłoby ze źródeł międzynarodowych instytucji.

Podczas posiedzenia rozmawiano także o możliwościach dalszej eksploatacji węgla w Kosowie i jego importu do Macedonii. Minister Saraqini skonkludował, że do realizacji tego projektu potrzebne są w Macedonii pogłębione analizy, ponieważ eksperci w tym kraju są podzieleni, co do jego rentowności.

Podczas posiedzenia komisji Saraqini poinformował Beqaja o niedawno przyjętej przez macedoński parlament uchwale o ochronie kosowskich inwestycji. Wejdzie ona w życie już wkrótce, po podpisaniu przez macedońskiego ministra finansów. Kosowo jest ważnym partnerem handlowym Macedonii (zajmuje 8 miejsce wśród macedońskich importerów). W pierwszym półroczu 2012 r. wartość wymiany handlowej pomiędzy krajami wyniosła 213 mln EUR, z czego 200 mln EUR stanowił eksport z Macedonii, а 13 mln EUR eksport z Kosowa.

Tymczasem minister Beqaj oświadczył, że rząd Kosowa wkłada wiele wysiłku w rozwój współpracy w sektorze energetyki i infrastruktury. Obecnie przygotowywane są niezbędne zmiany legislacyjne mające na celu włączenie Kosowa w projekty gazyfikacyjne w regionie, a techniczne przygotowania nad rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej w kierunku Skopja są już realizowane.

– Budowa drogi do Macedonii jest dla nas bardzo istotna, dlatego powołaliśmy specjalną komisję zrzeszającą pięciu ministrów odpowiedzialnych za realizację tego projektu. Przyjęte już zostały warunki ogłoszenia i rozpoczęcia przetargu do jego realizacji i środki zapewnione z Międzynarodowego Funduszu Walutowego – powiedział Beqaj.

Źródło: kapital.mk, libertas.mk, utrinski.com.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE