Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Jankuloska na spotkaniu Grupy Salzburskiej

Macedonia: Jankuloska na spotkaniu Grupy Salzburskiej

Macedońska minister spraw wewnętrznych, Gordana Jankuloska bierze udział w trzydniowym forum Grupy Salzburskiej w Sofii. Grupa Salzburska jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych Europy Środkowej i Południowo-Wchodniej (Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii i Rumunii).
Od 2007 r. Macedonia, podobnie jak inne kraje Bałkanów Zachodnich, należy do Grupy Przyjaciół Forum Salzburg z prawem do uczestnictwa w posiedzeniach.
Podczas ministerialnego forum w Sofii omawiane są dotychczasowe działania Grupy Salzburskiej w okresie bułgarskiego przewodnictwa, jak i przyszłe, których oczekuje się w czasie czeskiego przewodnictwa. Analizowane będą dokumenty dotyczące zaciśnięcia współpracy międzynarodowej, jak np. Konwencja o współpracy policji w Europie Południowo-Wschodniej. Omawiane też są kwestie  umowy z Schengen (w której udział weźmie minister Jankuloska), problemy z korupcją, bezpieczeństwo informatyczne i tzw. cyber-przestępstwa, jak i transgraniczne stosowanie przepisów w wykroczeniach drogowych związanych z bezpieczeństwem na drogach.

Tekst: kurir.mk tłum. i red. Joanna Durlak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE