Home / Gospodarka / Macedonia: Kampania „Każdy rolnik kontrolerem”

Macedonia: Kampania „Każdy rolnik kontrolerem”

seme

 

Rząd macedoński rozpoczyna nową kampanię „Każdy rolnik kontrolerem”. Celem akcji jest poinformowanie społeczeństwa macedońskiego o zmianach w ustawach dotyczących przepisów fitosanitarnych.  Zmiany mają wpłynąć na poprawę  jakości materiału siewnego a tym samym zwiększyć ochronę zdrowia społeczeństwa macedońskiego. Więcej pracy będą mieli odtąd kontrolerzy materiałów siewnych, nawozów sztucznych i pestycydów.

Nowe przepisy zmniejszą możliwość wykorzystania wadliwych produktów fitosanitarnych. W ten sposób rolnicy unikną strat ekonomicznych a społeczeństwo macedońskie będzie zdrowsze i bezpieczniejsze, powiedział rzecznik rządu Aleksandar Giorgiev na konferencji prasowej 23 lutego.

Zmiany nastąpią również w Kodeksie Karnym – zostaną zwiększone kary za nieprzestrzeganie nowych przepisów:

– osoba fizyczna, która produkuje lub sprzedaje produkty szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub modyfikowane genetycznie będzie skazana na 5 lat pozbawienia wolności,

– na 10 lat więzienia będzie skazana osoba prawna, chroniąca osobę, naruszającą nowe przepisy,

– od 3 do 20 lat więzienia grozi osobom niszczącym uprawy i mienie rolników,

– od 5 do 20 lat pozbawienia wolności grozi osobom produkującym produkty mające działanie szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Za nieprzestrzeganie nowych przepisów będą groziły również wysokie kary finansowe:

– producenci i sprzedawcy produktów niezgodnych z ustawą będą płacili podwójnie w stosunku do lat ubiegłych,

– osoby nieupoważnione do sprzedaży materiałów siewnych, nawozów i pestycydów będą płaciły dziesięciokrotnie więcej w stosunku do poprzednich lat,

– działania, przyczyniające się do naruszenia zdrowia ludzkiego, będą objęte jeszcze większymi karami.

Nowe przepisy zobowiązują handlarzy materiałów siewnych, nawozów i pestycydów do umieszczać w widocznym miejscu nr telefonu Państwowej Inspekcji Rolnictwa, pod który będą mogli telefonować rolnicy, w wypadku nieprawidłowości sprzedawanych produktów. Ponadto, dla osób, które przestrzegają przepisów i norm przewidziane są dotacje, w wysokości 5 denarów za każdą wyprodukowaną i sprzedaną sadzonkę, według standardów międzynarodowych.

Wstępne dane pokazują, że obecnie wszystkie produkty w Macedonii, są zgodne z normami ekonomiczno-prawnymi i nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Aktualnie przeprowadzana jest dodatkowa ich analiza, która zostanie opublikowana w ciągu najbliższych dni.

Laboratoria i instytuty zaangażowane w badania nad kontrolą fitosanitarną produktów rolniczych, pracują według najwyższych światowych standardów.

Źródła: plusinfo.mk, sitel.com.mk, denar.mk.

 

 

About Justyna Irla

KOMENTARZE