Home / Bałkany / Macedonia: Kara pozbawienia wolności dla rodziców zmuszających dzieci do żebrania
pitac

Macedonia: Kara pozbawienia wolności dla rodziców zmuszających dzieci do żebrania

Po planowanych zmianach w Ustawie o rodzinie, przyjętych do realizacji na ostatnim posiedzeniu rządu, Centrum Pracy Socjalnej będzie czasowo odbierało prawa rodzicielskie rodzicom, którzy zmuszają dzieci do żebrania lub stosują wobec nich przemoc.

Jeśli zaniedbanie i nadużycie praw rodzicielskich bądź przymuszanie do żebrania zdarzy się po raz pierwszy, Centrum Pracy Socjalnej udzieli rodzicom ostrzeżenia i podejmie decyzję o stałym nadzorze nad rodziną. Jeśli zdarzy się to po raz kolejny, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.

Minister pracy i polityki socjalnej, Dime Spasov, zauważył, że Centrum Pracy Socjalnej zobowiązane jest do zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki i podjęcia działań w celu ochrony ich praw i interesów.

- W sytuacjach, w których Centrum Pracy Socjalnej stwierdzi, że działania rodziców stwarzają zagrożenie dla życia dziecka, zobowiązane jest natychmiast odseparować dziecko od rodziców i zapewnić mu odpowiednią opiekę, Az do ostatecznej decyzji sądu o uchyleniu praw rodzicielskich – powiedział Spasov podkreśliwszy, że jeśli ośrodek nie będzie postępował zgodnie z procedurami, zostanie na niego nałożona grzywna.

Poza przymuszaniem do żebrania i stosowaniem przemocy, za nadużycie bądź rażące zaniedbanie obowiązków rodzicielskich uważa się wykorzystywanie seksualne, zezwolenie na spożycie alkoholu, użycie narkotyków lub innych substancji psychotropowych, namawianie do zachowań społecznie niedopuszczalnych oraz zaniedbywanie przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

- Zgodnie ze wspomnianymi poprawkami, rodzicom zaniedbującym obowiązek opieki nad nieletnim, może grozić kara pozbawienia wolności od jednego do dziesięciu lat – podkreśla Spasov.

Źródło: novamakedonija.com.mk,

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE