Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Koczani tegoroczną Stolicą Kultury

Macedonia: Koczani tegoroczną Stolicą Kultury

W 2012 roku macedońską Stolicą Kultury będzie miasto Koczani. W konkursie na gospodarza tegorocznej imprezy uczestniczyły także: Kruszevo, Kriva Palanka, Tetovo, Strumica, Czair, Resen i Bitola. Organizatorem przedsięwzięcia, już po raz dziewiąty, jest Ministerstwo Kultury.

– Na wybór laureata miał wpływ zróżnicowany program, zaproponowany przez władze Koczani. Obejmuje on wartościowe i różnorodne propozycje z wielu obszarów kultury. W działania związane z organizacją imprezy zaangażowane są wszystkie instytucje kulturalne na terenie gminy, takie jak: Centrum Kultury „Beli Mugri”, Biblioteki „Iskra”, Stowarzyszenie Obywateli „Makteon” – poinformowało Ministerstwo Kultury.

W programie przewidziane są imprezy muzyczne, targi książki, dziecięcy festiwal teatralny, konkursy poetyckie, wystawy i koncerty noworoczne. Do udziału w wydarzeniach zostaną włączone okoliczne gminy: Obleszevo, Zrnovci, Makedonska Kamenica i Vinica. Wyrównywanie różnic kulturowych poprzez umożliwienie wszystkim obywatelom dostępu do tego typu  działań jest, według Ministerstwa, przykładem kulturowej odpowiedzialności obszarów lepiej rozwiniętych wobec tych, którzy są takiej możliwości pozbawieni.

W konkursie mogły brać udział wszystkie gminy Republiki Macedonii. Obowiązkiem uczestników było dostarczenie programu wraz ze sprecyzowanymi celami i spodziewanymi efektami przedsięwzięcia oraz wskazanie miejsc realizacji „Stolicy Kultury” 2012 roku.
W ciągu minionych ośmiu lat gospodarzami były następujące miasta: Radovisz, Bitola, Prilep, Kumanovo, Sztip, Veles, Kavadarci i Gevgelija.

Tekst: kurir.mk, tłum. i red.  Beata Sodo-Bednarczyk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE