Home / Gospodarka / Infrastruktura / Macedonia: Komisja łączności przyjęła program AEK

Macedonia: Komisja łączności przyjęła program AEK

Program Agencji Komunikacji Elektronicznej na 2012 rok zyskał poparcie Komisji parlamentarnej ds. transportu, łączności oraz ekologii

Łączna kwota przychodów i wydatków Agencji Komunikacji Elektronicznej (AEK) na rok 2012 ma wynieść blisko 1,25 mld MKD (20,43 mln EUR). Budżet AEK, w porównaniu z rokiem ubiegłym, przewiduje wzrost przychodu o 39,8% i zakłada realizację szeregu projektów mających na celu wprowadzenie ogólnych ram regulacyjnych na rynku komunikacji elektronicznej. Zostanie też dokonana analiza rynków właściwych, wybór operatorów o znaczącej już pozycji rynkowej oraz regulacji cen w kierunku liberalizacji rynku.

Przewodnicząca Komisji komunikacji elektronicznej przy AEK, Gordana Klinczarova informuje, że w 2012 roku wdrażana będzie nowoczesna technologia komunikacji elektronicznej, rozpoczną się prace nad projektem e-rejestru istniejących publicznych sieci łączności elektronicznej. Przewidziana jest też kontynuacja monitoringu usług świadczonych przez operatorów oraz dostawców elektronicznych, która zapewni przejrzystość działań regulatora jak i operatorów.

W czasie debaty członków Komisji przedstawiciele opozycji uznali, że AEK nie zastosowało się do rządowego zalecenia wdrażania planu oszczędnościowego. Choć AEK jest ciałem regulacyjnym, w teorii nieprzynoszącym zysków, w roku ubiegłym wygenerował ze swej działalności przychód w wysokości 11 mln EUR, którym w tym roku będzie, według opozycji rozporządzał bezprawnie. Twierdzą oni, że zamiast szukać oszczędności, AEK zwiększyło wydatki na promocję, usługi konsultanckie, badania lekarskie oraz wynajem lokali.

Według Blagoja Stojanovskiego z SDSM oraz Izeta Zeqiri z RDK (Narodowego Odrodzenia Demokratycznego) wykorzystanie przychodów z poprzednich lat w tegorocznym budżecie jest niezgodne z prawem.

Budżet AEK jest 1,5 razy większy od budżetu parlamentu, średnia miesięczna pensja pracowników wynosi 60 tys. MKD (1 tys. EUR), w tym roku AEK planuje wypłacić nagrodę tzw. K-15 oraz wyrównanie „noworoczne”. Planuje też wydać 1 mln EUR na akcje promocyjne oraz reklamy. 33 mln MKD (ponad 0,5 mln EUR) na badania lekarskie i konsultacje specjalistyczne – wylicza Stojanovski. W zamian, zaproponował, by AEK zmniejszyło opłaty koncesyjne dla operatorów.

Z kolei Zeqiri uważa za skandaliczny fakt, że ciało regulacyjne dysponuje budżetem w wysokości 22 mln EUR, który, jest większy od budżetów 3 ministerstw razem wziętych. AEK zarobiła w tym roku 11 mln EUR na opłatach taryfowych. Według niego, nie do przyjęcia jest pozostawienie tych pieniędzy do dyspozycji Agencji, zważywszy że mogłyby one zasilić budżet państwa.

Tymczasem szefowa Komisji komunikacji elektronicznej stwierdziła, że Agencja ma możliwość korzystania z nadwyżek budżetowych z poprzednich lat – co gwarantuje ustawa z 2010 roku, a i uszanowano rządowe polecenie oszczędzania.

W zeszłym roku nie zostały wypłacone premie noworoczne, co było dotychczas normalną praktyką. W tym zostały one uwzględnione w wydatkach budżetowych AEK, jednak ich wysokość będzie uzależniona od wyników pracy regulatora oraz ogólnej sytuacji na rynku światowym. Klinczarova wyjaśniła również, że AEK nie realizuje kampanii autopromocyjnych, ale prowadzi akcję informacyjną dla obywateli. – W pierwszym kwartale 2011 do biura wpłynęło 618 skarg i zażaleń na operatorów, a pod koniec roku było ich już 4000 – skwitowała przewodnicząca komisji.

Tekst: kurir.mk, tłum. Piotr Kondrak, red. Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE