Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Konferencja parlamentarnych Komisji ds. europejskich w Skopje
Źródło: mia.mk

Macedonia: Konferencja parlamentarnych Komisji ds. europejskich w Skopje

Dnia 25.11.2013 r. w Skopje rozpoczęła się Konferencja Parlamentarnych Komisji do spraw Europejskich. Przewodniczący i członkowie komisji zebrali się po raz ósmy. Uroczystość otworzył Hajrula Misini, przewodniczący sejmowej Komisji do spraw europejskich w Zgromadzeniu Republiki Macedonii. Powitalne przemówienie wygłosiła  również Svetlana Jakimovska, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia. Jak podkreślił Misini, fakt odbywania się konferencji ukazuje, że współpraca państw w regionie zmierza w dobrym kierunku

- Spotkanie to ma jeszcze jedną ważną cechę; daje jasną i czytelną wiadomość skierowaną do UE, że proces naszej przyszłości leży w europejskiej wspólnocie, do której geograficznie należymy od zawsze – dodał podkreślając – Międzyparlamentarna współpraca musi być żywą częścią w procesie euro-integracyjnym i we włączaniu państwowych parlamentów w system unijny, co  daje wyraz demokracji i praworządności. Szczególnie widoczne powinno być to w kwestiach wzmacniana kontaktów państwowych organów z naukowcami, organizacjami pozarządowymi, jak i mieszkańcami którzy muszą uczestniczyć w  tym procesie.

– Jedną z zasad pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej jest regionalna współpraca. Według mnie, dzisiejsze spotkanie parlamentarnych Komisji ds. europejskich zmierza dokładnie w tym kierunku. Osobiście jestem przekonana, że dzisiejsza sesja i wnioski na niej przyjęte, staną się istotnym przyczynkiem do późniejszego rozwoju współpracy w regionie, jego stabilności jak i europejskiej jedności – zaznaczyła Svetlana Jakimovska.

W ramach pierwszej sesji konferencji uczestnicy przyjrzą się roli państwowych parlamentów i parlamentarnych Komisji do spraw europejskich w kwestiach lepszego wykorzystywania instrumentów pomocy przedakcesyjnej – IPA II (2014-2020). Wprowadzające przemówienie na ten temat wygłosi Fatmir Becimi, wiceprzewodniczący rządu Republiki Macedonii, odpowiedzialny za sprawy europejskie.

Na drugiej sesji omówiona zostanie sprawa liberalizacji wizowej, a na trzeciej zostanie przeprowadzona rozprawa  o funkcjonowaniu Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu- CEFTA.

Ostatni, czwarty panel dyskusyjny jest poświęcony kwestii bliższej współpracy z Unią Europejską, przy czym głównie będzie się rozmawiać o strategii rozszerzenia EU w latach 2013-2014. Odczytane zostaną również sprawozdania na temat postępów Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa i Turcji.

Aivo Orav, szef Delegacji UE w Republice Macedonii otworzy swoim przemówieniem tę część konferencji. Na zakończenie kongresu uczestnicy przyjmą wspólną deklaracje.

 

Źródła: kanal5.com.mk, sobranie.mk

KOMENTARZE