Home / Bałkany / Kosowo / Macedonia: Koniec wojny handlowej z Kosowem
faktor.mk

Macedonia: Koniec wojny handlowej z Kosowem

Kosowo zniosło embargo na macedońskie produkty. Od północy (15 września) towary z Macedonii ponownie mogą być eksportowane na rynek kosowski przez przejścia graniczne w Jażince i Blace.

Wprowadzenie embarga przez kosowski rząd spowodowało pięciodniową blokadę przejść w Blace i Jażince, którą zorganizowali w ramach protestu przewoźnicy z Makamtrans. W tym czasie nie przepuszczano samochodów, ciężarówek i autobusów. Granicę można było przekroczyć jedynie na piechotę. Ponadto rząd macedoński nałożył opłaty na obywateli Kosowa, którzy chcieliby dostać się do Macedonii. Każdy obywatel Kosowa chcący przekroczyć granicę musiał zapłacić 2 EUR, za przekroczenie granicy samochodem opłata wynosiła 5 EUR a autobusem lub ciężarówką 10 EUR.

Minister gospodarki Valjon Saraczini wraz z wicepremierem ds. gospodarczych Vladimirem Peszevskim przyjechał wczoraj o północy do Blace, żeby się upewnić, czy decyzja o zniesieniu embarga została wcielona w życie, co było warunkiem zatrzymania blokady przez stowarzyszenie przewoźników Makamtrans.

W zeszły weekend Kosowo nałożyło embargo na macedońskie produkty (m.in. mąkę, mleko, tytoń, owoce i warzywa), na co macedoński rząd odpowiedział wniesieniem opłat za wjazd na terytorium Republiki Macedonii dla obywateli Kosowa i pojazdów z kosowską rejestracją. Według nieoficjalnych informacji kosowski zakaz importu macedońskich towarów został wprowadzony z powodu zarządzonych przez Macedonię środków ograniczających import mąki, co miało być sposobem na ochronę krajowego rynku i (jak podaje Izba Gospodarcza Macedonii) było zgodne z prawem krajowym oraz międzynarodowym. Wprowadzone restrykcje obowiązywały wszystkie kraje członkowskie CEFTA. Zdaniem ekspertów decyzja Prisztiny była nielogiczna, ponieważ Macedonia importuje z Kosowa zaledwie 2% tego typu towarów.

Rząd macedoński podjął decyzję o zniesieniu restrykcyjnych środków dotyczących przywozu mąki do kraju 13 września, motywując ją stabilną sytuacją w tym sektorze rynku.

W zeszłym roku wymiana handlowa między państwami wyniosła 421 mln USD, z czego 392 mln to eksport, a pozostałe import. W tym roku dynamika wymiany towarów zmalała: eksport wynosi 132 mln USD a import 14 mln USD.

Źródła: kurir.mk, sitel.com.mk 1,2,3,4

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE