Home / Gospodarka / Infrastruktura / Macedonia: Kopalnia manganu „Stogovo” zatrudni 250 osób

Macedonia: Kopalnia manganu „Stogovo” zatrudni 250 osób

rudnik - kurir

W pierwszej połowie lutego, najlepszy oferent w przetargu na otwarcie kopalni manganu, spółka akcyjna „Tajmiszte” z Kiczeva, wpłaci zaoferowane 780 000 euro i podpisze umowę koncesji na okres 30 lat. Oczekuje się, że rozpoczęcie prac w kopalni „Stogovo” zmniejszy bezrobocie w regionie kiczevskim. Według wstępnej oceny, kopalnia zatrudni, w różnym charakterze, około 250 osób.

Jak podaje dziennik „Nova Makedonija” w przedsiębiorstwie trwają zintensyfikowane przygotowania do rozpoczęcia prac wydobywczych. Spółka ma długoletnie doświadczenie w eksploatacji rud, dysponuje kompletnym wyposażeniem górniczym i w ciągu 3 do 4 miesięcy zamierza ruszyć z wydobyciem.

– Obecnie poszukujemy zagranicznego kooperanta, dzięki któremu moglibyśmy łatwiej i szybciej znaleźć docelowych odbiorców naszej rudy, która jest poszukiwanym surowcem na rynku światowym. Kilka zagranicznych firm wyraziło swoje zainteresowanie współpracą, ale za faworyta uważamy amerykańsko-kanadyjskie przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem w dziedzinie górnictwa – powiedział Vlado Toleski, dyrektor „Tajmiszte” S.A

Oprócz trwających przygotowań do uruchomienia kopalni, spółka dąży do zapewnienia współpracy z firmą, która będzie wykonywała prace związane z wzbogacaniem koncentratu wydobytych rud.

– Dotychczasowe badania, które przeprowadziliśmy dwadzieścia lat temu, jak i te prowadzone obecnie, potwierdzają, że koncentrat ze Stogova zawiera ok. 25% rudy manganu. Aby była ona konkurencyjna na rynku światowym powinna mieć dwukrotnie wyższe stężenie manganu, tj. co najmniej 50% – wyjaśnia Toleski.

Obecnie cena krzemianu manganu na rynkach światowych jest więcej niż zadowalająca, ale jest uzależniona od jakości rudy i od stopnia jej przetworzenia i może wynosić od 300 do 2 000 euro za tonę.

„Tajmiszte” S.A. składało również ofertę w przetargu na kopalnię żelaza, jednak został on anulowany przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Macedonii, ponieważ do udziału, jako jedyna, zgłosiła się firma z Kiczeva, co było niezgodne z przepisami, które wymagają, aby było co najmniej dwóch oferentów.

Źródło: kurir.mk, maxim.mk, novamakedonija.com.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE