Home / Bałkany / Kosowo / Macedonia, Kosowo: Podpisano program współpracy transgranicznej

Macedonia, Kosowo: Podpisano program współpracy transgranicznej

W poniedziałek, 22 października br., podpisano umowę współpracy transgranicznej między Macedonią a Kosowem, która jest finansowana z programu Komisji Europejskiej, IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej).

Celem programu współpracy transgranicznej jest promowanie rozwoju regionów przygranicznych, współpraca między instytucjami obu państw, rozwój gospodarczy, społeczny, pomoc w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także waloryzacja zasobów ludzkich. Jednym z głównych zadań w ramach podpisanej umowy jest budowa nowego przejścia granicznego Belanovce (gmina Kumanovo) – Stançiq (gmina Gjilan).

Swoje zadowolenie, z podpisanej umowy, wyraziła minister integracji europejskiej, Vlora Çitaku, podkreślając, że współpraca ta jest ważnym krokiem w promowaniu obszarów przygranicznych, które w przyszłości przyniosą wzajemne korzyści dla obu państw. Zapewniła także, że rząd Kosowa dołoży wszelkich starań w celu pomyślnej realizacji projektu.

Unia Europejska przeznaczyła 25 mln EUR na finansowanie projektów z 4 programów transgranicznych między Macedonią a Grecją, Albanią, Kosowem i Bułgarią, których realizacja dotyczy okresu 2007-2013.

Źródło: zeri.info, ekonomia-ks.com, kosovaonline.info

About Ewelina Górzkowska

KOMENTARZE