Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Łagodniejsze kryteria najmu ochrydzkich plaż

Macedonia: Łagodniejsze kryteria najmu ochrydzkich plaż

Podjęto decyzję o złagodzeniu kryteriów wydawania koncesji na zagospodarowanie ochrydzkich plaż. Przyszli koncesjonariusze będą płacili czynsz, którego wysokość będzie zależała od lokalizacji i atrakcyjności plaży. Możliwość taka została uzgodniona podczas odbytego niedawno spotkania dotychczasowych najemców z przedstawicielami Ministerstwa Transportu i Komunikacji.
Dla obecnych koncesjonariuszy, którzy do tej pory nie zaakceptowali warunków najmu, okolicznością zachęcającą ma być gwarancja bankowa, pierwotnie obowiązująca do 2017 roku, a obecnie do września bieżącego roku. I chociaż zmiany te są korzystne dla najemców, ci wciąż jeszcze zastanawiają się, czy wziąć udział w kończącym się w piątek przetargu.

– Na spotkaniu w Ministerstwie przyjęte zostały korzystniejsze warunki w porównaniu z wcześniej obowiązującymi. W związku z tym, że przetarg jest już w trakcie, nie mogą zostać wprowadzone żadne korekty cenowe, ale możliwość taka będzie w następnym roku poprzez aneksy do umów. Ceny będą kalkulowane w oparciu o położenie plaży, a każdy z podmiotów będzie samodzielnie decydował czy chce wziąć udział w przetargu, czy nie, stwierdził Ljupczo Neczkoski, dotychczasowy koncesjonariusz jednej z ochrydzkich plaż.

Źródło: utrinski.com.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE