Home / Bałkany / BiH / Macedonia liberalizuje transport z BiH

Macedonia liberalizuje transport z BiH

Od 1 stycznia 2013 roku zasady przewozu towarów między Macedonią a Bośnią i Hercegowiną zostaną w pełni zliberalizowane.

Ministerstwo Transportu i Komunikacji ogłosiło, że macedońsko-bośniacka Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych podpisała protokół, zgodnie z którym od początku nowego roku zniesione zostaną kontyngenty zezwoleń dla krajów trzecich, z którymi oba państwa prowadziły do tej pory wymianę handlową. To oznacza, że od 1 stycznia przyszłego roku zasady przewozów dwustronnych/tranzytowych z i do państw trzecich dla przewoźników z Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny będą całkowicie zliberalizowane, bez konieczności posiadania pozwolenia.

– Ministerstwo Transportu i Komunikacji w dalszym ciągu organizuje spotkania Komisji Mieszanych ds. międzynarodowych przewozów drogowych w celu uzupełnienia kontyngentów zezwoleń na transport i liberalizacji zasad przewozu z państwami, z którymi Macedonia prowadzi wymianę gospodarczą, aby umożliwić sprawny transport macedońskim przewoźnikom. Dzięki tym działaniom całkowicie zliberalizowany został transport z Czechami, Słowacją, Wielką Brytanią, Szwajcarią, Węgrami – napisano w oświadczeniu.

Źródła: kurir.mk, sitel.com.mk,

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE