Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Maleje liczba zatrudnionych w przemyśle

Macedonia: Maleje liczba zatrudnionych w przemyśle

Liczba osób zatrudnionych w przemyśle w lipcu 2012 roku zmniejszyła się w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku o 2,6%, ogłosił Państwowy Urząd Statystyczny. Również ilość pracowników w przemyśle przetwórczym w lipcu 2012 w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku zmalała o 3,1%. Wzrost liczby zatrudnionych odnotował natomiast przemysł górniczy (o 0,7%) oraz sektor energetyczny (o 0,3%).

Według głównych grup przemysłowych w lipcu 2012 roku w porównaniu do lipca roku 2011 zmalała liczba pracowników w sektorze dóbr pośrednich (o 1,2%), dóbr kapitałowych (o 10,4%), trwałych dóbr konsumpcyjnych (o 8,6%) oraz nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 2,9%).

W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim ilość osób zatrudnionych w przemyśle w okresie od stycznia do lipca 2012 roku zmniejszyła się o 1,8%.

Źródła: plusinfo.mk, vesti.alfa.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE