Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: MEN tworzy rejestr prac naukowych

Macedonia: MEN tworzy rejestr prac naukowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad stworzeniem ewidencji prac naukowych, która będzie się składała z dwóch katalogów: bazy dysertacji doktorskich oraz bazy umożliwiającej zweryfikowanie prac magisterskich, seminaryjnych i specjalistycznych pod względem plagiatu. Jest to możliwe dzięki, wprowadzonym w czerwcu bieżącego roku, zmianom do Ustawy o działalności naukowo-badawczej.

Pierwsza z baz będzie się znajdowała na portalu www.nauka.mon.gov.mk, а druga na www.plagijati.mon.gov.mk. Będą one zawierały informacje o autorze i temacie pracy oraz instytucie naukowym, w którym praca powstała.

– Celem podjętych działań jest zapewnienie jawności w pracy kadr specjalistycznych i naukowych oraz stworzenie wysokiej jakości, dobrze udokumentowanego źródła prac magisterskich i doktorskich. W ten sposób zostaną również określone obszary nauki, w zakresie których prowadzone są prace badawcze na terenie Republiki Macedonii w porównaniu z pracami naukowo-badawczymi na niwie międzynarodowej. Rejestry te przyczynią się do planowego rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i ich ukierunkowania na rozwój gospodarczy i demokratyczny kraju. Ponadto, wspierane jest w ten sposób etyczne postępowanie podczas prowadzenia i pisania prac naukowych, wyjaśnił podczas konferencji prasowej, Minister Pancze Kralev.

Web strony, o których mowa, już funkcjonują i mają swoich pierwszych użytkowników. Według informacji podanych przez Kraleva, na portalu www.nauka.mon.gov.mk zostało do tej pory zamieszczonych 57 biografii naukowców wraz z ich dorobkiem naukowym, 44 projekty badawcze i inżynierskie i 114 jednostek bibliograficznych. Strona www.рlagijati.mon.gov.mk ma w tej chwili zarejestrowanych 549 użytkowników i zgłoszonych 226 dokumentów.

W konferencji prasowej uczestniczył również Ninoslav Marina, który od niedawna pełni funkcję rektora na najmłodszej państwowej uczelni w Macedonii – Uniwersytecie Nauk Informatycznych i Technologii im. św. Apostoła Pawła w Ochrydzie. Stwierdził on, że w instytucji, którą kieruje będzie prowadzonych dużo prac badawczych i jego zamiarem jest nie dopuszczenie do możliwości pojawiania się plagiatów, w czym może okazać się pomocne korzystanie z tworzonej ewidencji zasobów naukowych.

Źródło: kurir.mk, makfax.com.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE