Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Ministerstwo Kultury ogłosiło program na rok 2013

Macedonia: Ministerstwo Kultury ogłosiło program na rok 2013

kanceska - kurir.mk

Ministerstwo Kultury ogłosiło program na rok 2013 zawierający projekty działań instytucji o zasięgu krajowym i lokalnym oraz artystów indywidualnych, którzy otrzymają wsparcie finansowe ze strony państwa.

Budżet Ministerstwa Kultury na 2013 rok wynosi 3 561 447 MKD i jest o 19,1% wyższy od zeszłorocznego, który liczył 2 989 616 MKD. Fundusze programu z tegorocznego budżetu wynoszą zaś 791 460 000 MKD i w porównaniu do roku 2012 są wyższe  o 3,7%.

Program Ministerstwa Kultury ma finansować m.in. działalność wydawniczą. Spośród 1 320 zgłoszonych projektów wsparcie finansowe zostanie udzielone 489, z czego 313 projektów dotyczy wydania dzieł literackich, 83 przekładów, 15 publikacji elektronicznych, 37 działalności stowarzyszeń w obrębie programu, 5 organizacji imprez.

W zakresie działalności teatralnej wspartych zostanie 101 projektów, z czego 44 stanowią przedsięwzięcia teatrów profesjonalnych, 18 działania teatrów niezależnych i alternatywne projekty w dziewięciu gminach. Oprócz tego dofinansowanie uzyskać ma 20 festiwali i imprez w dwunastu gminach oraz 19 amatorskich przedstawień w siedemnastu gminach.

Program obejmuje również dofinansowanie projektów związanych z muzyką, muzeami, galeriami sztuki oraz działalnością bibliotek, ochroną dziedzictwa kulturowego oraz współpracą międzynarodową.

Z budżetu na rok 2013 mają zostać sfinansowane też liczne międzynarodowe prezentacje – Trzecia religijna konferencja w Ochrydzie, prezentacja kultury macedońskiej w Marsylii, Dni Kultury Macedońskiej w Szwecji i Holandii oraz inne tego typu działania poza granicami kraju.

Na rok 2013 zaplanowano również otwarcie Starego Teatru w Skopje oraz kontynuację budowy i rekonstrukcji obiektów kilku narodowych instytucji

Źródła: kurir.mk, vlada.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE