Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Młodzi ludzie nie chcą pracować na czarno

Macedonia: Młodzi ludzie nie chcą pracować na czarno

Większość uczniów trzeciej i czwartej klasy szkoły średniej (czyli 74%) nie chce pracować na czarno, ponieważ uważa, że praca taka jest niepewna, pokazują rezultaty badań przeprowadzonych w ramach projektu „Odrzuć pracę na czarno” realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

- Po realizacji projektu mogę przyznać, że młodzi ludzie, szczególnie większość z nich, wie, co to jest szara strefa. Cel został osiągnięty, kontynuujemy jednak działania zmierzające do rozpoznania wszelkich przejawów szarej strefy i dlatego jeszcze raz apelujemy do młodych pracowników, aby odmawiali pracowania na czarno – powiedział minister pracy i polityki socjalnej Spiro Ristovski.

Na pytanie „Czy wiecie, że aby pracować powinniście podpisać umowę i musicie zostać zgłoszeni?”, 91% uczniów szkoły średniej odpowiedziało twierdząco, co według organizatorów szkoleń jest dobrym znakiem i może oznaczać, że po zakończeniu edukacji odmówią oni pracy na czarnym rynku. Jak pokazały rezultaty badań, ponad połowa uczniów (56%) nie zna prawa pracy. Niemal identyczna liczba nie wie, że istnieją agencje tymczasowego zatrudnienia.

Projekt został przeprowadzony w marcu i kwietniu w 93 szkołach średnich w całym kraju.

Źródło: plusinfo.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE