Home / Gospodarka / Macedonia musi walczyć z ubóstwem – Bank Światowy
The_World_Bank_Group

Macedonia musi walczyć z ubóstwem – Bank Światowy

Macedonia musi dążyć do zmniejszenia poziomu ubóstwa i zapewnienia sprawiedliwego podziału dochodów – to główne zalecenia zawarte w przygotowanym przez Bank Światowy sprawozdaniu dla Europy Południowo-Wschodniej (Macedonia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Serbia), które zostało zaprezentowane w Tiranie.

Raport wskazuje ponadto, że wzrost gospodarczy w Macedonii, w pierwszej połowie 2013 roku jest najwyższy w regionie i wynosi 3,4%. Wynika to z silnego ożywienia w sektorze budowlanym i w sektorze usług.

Dyrektor Macedońskiego Biura Banku Światowego, Tatjana Proskurjakova, wyraziła zadowolenie z faktu, iż kraj dąży do osiągnięcia dodatniego wzrostu gospodarczego, ale dodała również, że „owoce” tego wzrostu powinny zostać podzielone wśród ludności, co jest niezbędne w celu zmniejszenia bezrobocia.

- Obecnie problemem w Macedonii jest z jednej strony to, że ludzie nie mogą znaleźć zatrudnienia, a z drugiej strony firmy mają kłopoty z zapełnieniem miejsc pracy –  zwłaszcza te, które wymagają wykwalifikowanych pracowników. Należy więc skupić się na umiejętnościach pracowników i klimacie biznesowym, mówi Proskurjakova.

Raport przynosi również informacje na temat zadłużenia kraju. Pod tym względem Macedonia znajduje się jeszcze w strefie komfortu, jednak zdaniem analityków musi zachować ostrożność.

Źródła: kurir.mk, novatv.mk, plusinfo.mk

 

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE