Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Należy zgłosić państwową ziemię przeznaczoną pod wieloletnie uprawy

Macedonia: Należy zgłosić państwową ziemię przeznaczoną pod wieloletnie uprawy

Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Macedonii wzywa wszystkie osoby fizyczne i prawne, które prowadzą uprawy długoterminowe na gruntach rolnych będących własnością państwa i które działają bez umowy, do stawienia się w odpowiednich jednostkach terytorialnych w celu ewidencji upraw. Dane te będą podstawą do ogłoszenia przetargów publicznych na dzierżawę, co da możliwość zawierania legalnych umów i regulacji prawa użytkowania gruntów.

Osoby posiadające plantacje długoterminowe na gruntach państwowych powinny we własnym zakresie określić dane katastralne za pomocą opracowania geodezyjnego i po ogłoszeniu przetargu złożyć ofertę w ministerstwie. Procedura ta będzie dodatkowo rozwiązaniem długoletniego problemu rolników, którzy z powodu nieuregulowanego prawa korzystania z gruntów państwowych nie mogli otrzymywać dotacji.

Obecnie trwają przetargi na dzierżawę gruntów państwowych o powierzchni do 10 hektarów. Gminy Negotino, Kavadarci, Valandovo i Delczevo oferują trzydziestoletnią dzierżawę w celu zwiększenia powierzchni upraw długoterminowych, głównie winnic, sadów i chmielu. Wnioski składać będzie można do 24 stycznia. W przyszłości przewidziane są kolejne przetargi. Czas trwania dzierżawy zależy od celów, dla których ziemia jest udostępniana – do 50 lat na uprawę oliwek, do 30 lat na winnice, sady, uprawę chmielu, szklarnie, tereny sportowo – rekreacyjne i agroturystyczne, do 20 lat na stawy rybne i do 15 lat na inne rośliny uprawne i łąki.

 

Tekst: mia.com.mk, zdjęcie: komarec.com.mk, tłum. i red. Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE