Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Niebezpieczne na wolnym powietrzu w Skopje

Macedonia: Niebezpieczne na wolnym powietrzu w Skopje

Władze Skopja zalecają mieszkańcom zredukowanie do minimum czasu przebywania na wolnym powietrzu w najbliższych dniach, a obywatelom z przewlekłymi problemami zdrowotnymi stosowanie się do zaleceń lekarzy.
Władze informują obywateli, że jakość powietrza w rejonie miasta jest obniżona ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej zawartości cząsteczek mniejszych od 10 mikrometrów (PM10) w powietrzu. Spowodowane jest to ciągłym utrzymywaniem się mgły, co jest charakterystycznym zjawiskiem dla Skopja zimą. Skopje położone jest w kotlinie, co uniemożliwia swobodny przepływ mas powietrza i odprowadzenie zanieczyszczeń.
Wzrost stężenia PM10 w obszarach miejskich jest charakterystyczny dla okresu zimowego, z powodu zanieczyszczeń wynikających z procesu ogrzewania budynków, ruchu ulicznego, ale i ze względu na minimalny przepływ powietrza, mgły oraz inwersje temperatury, które skutkują kumulacją zanieczyszczeń w jednym miejscu.

Tekst: netpress.com.mk, tłum i red: Zofia Dembowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE