Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: nowa książka o świętach macedońskich chrześcijan
mkswieta

Macedonia: nowa książka o świętach macedońskich chrześcijan

Istotne święta chrześcijańskie obchodzone przez Macedończyków, sposoby ich czczenia i wierzenia związane z nimi, zebrał i opisał dr Marko Kitevski w swojej nowej książce pt.: „Macedońskie święta i świąteczne obyczaje” wydanej przez wydawnictwo Kameleon w Skopje.

We wstępie autor informuje, że książka jest próbą dostarczenia najważniejszych informacji o świętach, żywocie świętych, o obyczajach, pieśniach, wierzeniach oraz innych folklorystycznych i etnologicznych ciekawostkach powiązanych z wybranymi świętami.

Święta podzielone są na nieruchome i ruchome, tj. na te, które obchodzi się zawsze konkretnego dnia danego miesiąca oraz na te, które nie są powiązane z dokładną datą.

Opisane są najważniejsze święta związane z Bogiem, Bogurodzicą, chrześcijańskimi świętymi, ale nie zostały również pominięci męczennicy, cudotwórcy oraz patroni niektórych profesji.

Do napisania książki zostały wykorzystane materiały etnograficzne ze wszystkich części etnicznej Macedonii (Wardarskiej, Egejskiej, Piryńskiej, jak i od Macedończyków zamieszkałych w Albanii), które zdaniem autora książki pokazują, że folklor i etnografia narodu macedońskiego są niepodzielne.

Kitevski twierdzi, że jego książka ma na celu ukazanie ciągłości macedońskiego narodowego ducha od czasów starożytnych do współczesnych, a także ukazanie specyfiki celebrowania świąt w Macedonii, w której widzimy kilka warstw kultury ludowej.

Dr Marko Kitevski pracuje jako doradca naukowy w Instytucie Literatury Macedońskiej, gdzie na studiach podyplomowych wykłada przedmiot „Kultura ludowa i macedońskie święta”. Jest autorem 50 książek oraz ponad 400 publikacji w czasopismach naukowych i innych. W 2012 roku dr Marko Kitevski otrzymał najwyższą nagrodę państwową w zakresie nauki im. Goce Delczeva.

 

Źródła: kanal5.com.mk, sitel.com.mk

About Emilia Polak

Studiuję Etnologię i Antropologię Kulturową na UW, badania terenowe prowadziłam w Macedonii. Od 8 lat pracuję w amatorskim teatrze "Piąty Wymiar".
KOMENTARZE