Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Nowy informator turystyczny miasta Skopje

Macedonia: Nowy informator turystyczny miasta Skopje

W dniu wczorajszym odbyła się promocja poprawionego wydania skopijskiego informatora turystycznego pod marką „Skopjeturist.info”. Został on wydany przez Stowarzyszenie Turystyczne w Skopje. Zawiera, aktualizowane co miesiąc, skierowane do zagranicznych turystów informacje w języku angielskim. Na stronie www.skopje-3D.mk dostępna jest wersja elektroniczna w języku macedońskim oraz angielskim.  Stronę tytułową numeru marcowego zdobi zdjęcie Łuku Triumfalnego „Macedonia” z symbolem feniksa.

– Wybraliśmy to zdjęcie, aby podkreślić, że wkraczamy do nowego i nieznanego dotąd Skopja. Feniks symbolicznie wskazuje na zdolność miasta do podźwignięcia się z każdej trudnej sytuacji. Mam nadzieję, że bieżącym numerem ożywimy Skopje w zakresie informacji o nim – wyjaśniła Prezes Stowarzyszenia, Gordana Janakievska.

Informator zawiera przegląd wydarzeń i imprez w miesiącu, którego dotyczy aktualny numer, stałe rubryki dla muzeów oraz publikacje i prezentacje o głównych atrakcjach i charakterystycznych skopijskich budowlach, pochodzących z okresu neolitycznego, otomańskiego i chrześcijańskiego. Prezentuje także miejskie zabytki i pomniki. W pierwszym wydaniu przedstawiono rzeźbę „Szmizla”, pod którą, wg Jankievskiej, najczęściej fotografują się turyści odwiedzający Skopje. W części „Czy wiecie, że…” zamieszczane będą ciekawe, mało znane, ale warte przypomnienia informacje, jak na przykład fakt, że skopijskie ZOO było pierwszą tego typu instytucją na Bałkanach. Każdy numer będzie także zawierał spostrzeżenia i wypowiedzi ambasadorów różnych krajów, dotyczące miasta. Nakład informatora to 2 000 egzemplarzy. Będzie go można znaleźć na lotnisku „Aleksander Wielki” w Skopju oraz w zagranicznych ambasadach i konsulatach. Koszty publikacji będą pokrywane ze środków pochodzących od sponsorów stałych rubryk.

Pierwszy tego typu informator turystyczny miasta Skopja był wydany w 1982 roku.

Źródło: plusinfo.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE