Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Pierwszy kongres liderów romskiej organizacji młodych Romano Avazi
romi

Macedonia: Pierwszy kongres liderów romskiej organizacji młodych Romano Avazi

Po raz pierwszy w Macedonii Romowie z sześciu gmin (Tetovo, Koczani, Veles, Prilep, Szuto Orizari i Czair-Topaana) zorganizowali Kongres Liderów 2014, którego celem była ewaluacja dotychczasowego postępu i osiągnięć sześciu lokalnych kampanii, prowadzonych przez Romano Avazi – romskie stowarzyszenie w Macedonii.

Omawiane były głównie obecne wyzwania stojące przed społeczeństwem: określenie wspólnych wartości, ustalenie kryteriów profilu nowych liderów stowarzyszenia oraz promowanie niezależnej młodzieży romskiej jako przyszłych liderów pozytywnych zmian w społeczeństwie.

- Głównym celem było przyspieszenie postępu, poprzez wyciągnięcie wniosków z trudności napotkanych w trakcie kampanii. Ponadto udało nam się potwierdzić wspólne wartości i stworzyć system rozwoju organizacji i jej członków, w celu przyszłego prowadzenia wartościowych i wydajnych kampanii i rozwiązywania problemów społeczności romskiej poprzez uczestnictwo w naszych akcjach. Stworzylismy również profil liderów, którzy wstąpią w szeregi Romano Avazi na wszelkich pozimach struktury organizacji – mówi prezes stowarzyszenia, Akif Kariman.

Romano Avazi to jedyne stowarzyszenie zajmujące się organizacją i problemami społeczności romskiej. Na kongresie przyznane zostały wyróżnienia za wybitne zasługi w realizacji kampanii w 2014 roku.

Źródło: novatv.mk

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE