Home / Gospodarka / Energetyka / Macedonia: Podpisana umowa na parki wiatrowe Bogdanci

Macedonia: Podpisana umowa na parki wiatrowe Bogdanci

Spółka ELEM, dystrybutor energii elektrycznej w Macedonii, podpisała umowę z konsorcjum Terna-Simens z Grecji, dotyczącą realizacji drugiej części międzynarodowego przetargu na budowę parku wiatrowego Bogdanci.

Przedmiotem umowy jest budowa drogi dojazdowej, postawienie stacji transformatorowej i linii wysokiego napięcia, która połączy system z z macedońską ogólnokrajową siecią transmisyjną. Przewiduje się, że działania zostaną rozpoczęte po zatwierdzeniu dokumentacji projektu i zostaną zakończone w ciągu 13 miesięcy.

Budowa parku wiatrowego Bogdanci jest realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap zakłada dostarczenie i montaż turbin wiatrowych.

Wartość projektu szacowana jest na 55 mln EUR. Fundusze na realizację tych działań pochodzą po części z pożyczki udzielonej przez niemiecki bank KfW (32,9 mln EUR) w kwietniu ubiegłego roku. Pozostała część tej sumy (22,6 mln EUR) pochodzi ze środków własnych ELEM.

Celem pilotażowego projektu jest promowanie energetyki wiatrowej w Macedonii. Budowa parku wiatrowego zwiększy udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej spółki ELEM o około 100 GWh rocznie.

Tekst: plusinfo.mk, tłum. i red. Joanna Durlak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE