Home / Gospodarka / Infrastruktura / Macedonia: Powstanie lotnisko na wodzie

Macedonia: Powstanie lotnisko na wodzie

aerodrom_na_voda - sky

Prace nad przygotowaniem podstaw prawnych pod budowę lotniska na Jeziorze Ochrydzkim zostały ukończone. Aby projekt ten mógł zostać zrealizowany, właściwe organy państwowe uzupełniły Ustawę o żegludze śródlądowej, przy wsparciu Komisji Parlamentarnej ds. Transportu i Łączności. Poprawki określają w szczególności warunki konieczne do instalowania obiektów na wodzie, wyznaczania miejsc właściwych do lądowania, startowania, manewrowania i eksploatacji lotniska.

Zgodnie z Ustawą, port lotniczy na wodzie, jak i inne tego typu obiekty powinny być włączone do planów urbanistycznych, które określają strefy rozwoju obszarów turystycznych.

Zgodę na budowę lotniska wydaje Ministerstwo Transportu i Komunikacji, a uzyskać ją może licencjonowana osoba lub firma, która zawarła umowę na zakup gruntów pod turystyczną strefę rozwoju z Agencją ds. Promocji i Wsparcia Turystyki oraz otrzymała zgodę dotyczącą wykorzystania zasobów wodnych od Ministerstwa Środowiska.

Podczas budowania obiektu na powierzchni wody, zgodnie z zapisami Ustawy, będą miały zastosowanie normy techniczne uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego, które określi czy spełnione są normy techniczne i na tej podstawie wyda odpowiedni certyfikat, który potwierdzi, że  obiekt wzniesiony na lustrze wody jest zgodny z przepisami technicznymi.

Na przetarg dotyczący budowy portu lotniczego na Jeziorze Ochrydzkim, który w ubiegłym roku ogłosiło Ministerstwo Transportu i Komunikacji, odpowiedziało tylko jedno przedsiębiorstwo.

Źródło: plusinfo.mk, sky.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE