Home / Gospodarka / Macedonia: Powstanie platforma dla rozwoju przedsiębiorczości kobiet

Macedonia: Powstanie platforma dla rozwoju przedsiębiorczości kobiet

жени-претприемачи - kapital.mk

Stworzenie platformy dla rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Macedonii, przygotowanie bazy zawierającej informacje o kobietach prowadzących działalność gospodarczą oraz zwiększanie świadomości kobiet przedsiębiorców w państwie to część celów, które mają być zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu „Kobieca przedsiębiorczość – motor do tworzenia nowych miejsc pracy w Europie Południowo-Wschodniej”. Projekt jest realizowany przez kilka organizacji pozarządowych z regionu.

Szacuje się, że 30% przedsiębiorców w Europie to kobiety, podczas gdy w Europie Południowo-Wschodniej odsetek ten waha się między 15 a 30%. Macedonia nie ma dokładnych danych na temat kobiet przedsiębiorców, ale najprawdopodobniej jest ich niewiele.

Według przeprowadzonych badań kobiety zamieszkujące kraje Europy Południowo-Wschodniej napotykają wiele przeszkód związanych z tradycyjnym podziałem ról, co z kolei wpływa na ich ekonomiczne możliwości. W większości przypadków nie posiadają prawa własności do nieruchomości, mają niewielkie wsparcie instytucji, ciężko im dotrzeć do potrzebnych informacji i środków finansowych. Badania pokazują, że wiele kobiet  w tym regionie jest gotowych do założenia, rozszerzenia czy wprowadzenia innowacji do swoich firm, ale wysokie oprocentowanie i wymagania banków nie pozwalają im na podjęcie takich kroków. W Macedonii na przykład, jak wynika z badań, panuje przekonanie, że młode kobiety powinny zadbać o dzieci, a nie zajmować się działalnością gospodarczą.

– Uważa się, że młoda kobieta nie będzie w stanie rozpocząć pracy z powodu braku wsparcia socjalnego, musi sama dbać o dzieci, jeśli nie pomogą jej w tym rodzice. Mamy problem także z finansowaniem – powiedziała Valentina Disovska ze Stowarzyszenia Kobiet Biznesu, jednej z organizacji, która realizuje projekt w Macedonii.

Projekt będzie realizowany w dziewięciu krajach, w tym w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Serbii oraz Turcji.

Źródła: kapital.mk, plusinfo.mk 

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE