Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Premier Gruevski spotkał się z szefami misji dyplomatycznych i konsularnych

Macedonia: Premier Gruevski spotkał się z szefami misji dyplomatycznych i konsularnych

Premier Nikola Gruevski spotkał się z szefami przedstawicielstwa misji dyplomatycznej i konsularnej Macedonii za granicą.
Na spotkaniu przyglądano się tegorocznej działalności przedstawicielstwa oraz wyznaczono cele na następny rok. Omówiona również została problematyka ekonomiczna, na której koncentruje się macedońska dyplomacja, przede wszystkim w zakresie inwestycji i lobbingu. Omawiano możliwości rozwoju turystyki oraz pomocy w sprzedaży wyrobów macedońskiej produkcji na rynkach zagranicznych, gdzie znajdują się przedstawicielstwa.
Na spotkaniu zaakcentowano potrzebę silniejszej orientacji i wzmocnionych działań na rzecz wsparcia diaspory oraz wykorzystania jej potencjału w celu realizacji i promocji macedońskich interesów. Stwierdzono, że w najbliższym roku przedstawicielstwa powinny kontynuować działania realizujące cele strategiczne, które umożliwią członkostwo Macedonii w NATO i EU. Ważnym elementem będzie prezentacja osiągnięć Macedonii w spełnianiu standardów obu organizacji. Uznano, że duże znaczenie będzie mieć w tym procesie ustanowienie i wdrożenie systemu tworzenia kadr, które zasilą sieć dyplomatyczną.

Tekst i zdjęcie: makfax.com.mk, tłum. i red. Joanna Durlak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE