Home / Gospodarka / Infrastruktura / Macedonia: Problem ścieków u wybrzeży Jeziora Ochrydzkiego

Macedonia: Problem ścieków u wybrzeży Jeziora Ochrydzkiego

Ochryda| 16 grudnia 2011 r.

Angel Panov, przedstawiciel firmy „PointPro”, która wraz z firmą „Hydroenergo engineering” stara się rozwiązać problem ścieków uchodzących do Jeziora Ochrydzkiego na odcinku Sveti Naum – Gradiszte podkreślił, że głównym celem badań jego firmy jest określenie rozwiązań technicznych, jakie zostaną zastosowane do odprowadzania zanieczyszczonej wody. Może się to odbywać za pomocą już istniejącego systemu kanalizacji bądź też poprzez oczyszczanie ścieków bezpośrednio w miejscowościach Trpejca i Ljubaniszta oraz na campingach Gradiszte i w kompleksie Sveti Naum.
Koordynator projektu mającego na celu rozwiązanie istniejącego problemu zorganizował w piątek prezentację i publiczną dyskusję nad studium wykonalności dla projektu odprowadzania ścieków na tym obszarze. Uczestnikom spotkania zaprezentowano szczegółowe analizy przeprowadzone na podstawie liczby ludności i liczby turystów. Partnerami projektu są gminy Ochryd, Struga i Debarca.

Tekst i zdj.: sky.mk, tłum. i red. Zofia Dembowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE