Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Problemy w przemyśle przetwórczym

Macedonia: Problemy w przemyśle przetwórczym

Przemysł przetwórczy w Macedonii stoi w obliczu problemu niedoboru surowców. Coraz większa część świeżych warzyw i owoców sprzedawana jest do punktów skupu, które eksportują towar za granicę, podczas gdy taryfy na import są ogromne. Przemysł przetwórczy co roku eksportuje towary o łącznej wartości 45 mln EUR, lecz jest to wartość znacznie poniżej macedońskich możliwości. Jeśli zabraknie owoców i warzyw, Macedonia może stracić zagraniczne rynki zbytu. Dyrektor firmy „Vipro” w Gevgelii komentuje sytuację:

– Dopóki jesteśmy konkurencyjnym producentem, brak półproduktów nie powinien być przeszkodą, tak jak w chwili obecnej. Cło na importowane produkty wynosi 50%, co uniemożliwia import.

Ze względu na wysokie cło, przemysł przetwórczy jest obecnie całkowicie zależny od krajowej produkcji owoców i warzyw. W zeszłym roku 43 firmy z tego sektora odkupiły od rolników ponad 70 tys. ton surowca.

– Ceny wahają się, w zależności od zapotrzebowania na świeże produkty rolne, co utrudnia firmom z branży przetwórczej osiągnięcie pełni swojego potencjału. Dodatkowy problem stanowi fakt, że brak jest urządzeń do chłodzenia i przechowywania produktów – powiedział członek Izby Gospodarczej Macedonii, Vasco Ristovski.

W 2011 roku w Macedonii wyprodukowano 50 tys. ton przetworów, z których ponad 80% przeznaczone było na eksport. Najczęściej eksportowanymi towarami są: ajvar, lutenica, korniszony oraz papryka i pomidory w puszkach.

 

Źródło: telma.com.mk, bukvar.mk

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE