Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Promocja agroturystyki na terenach przygranicznych

Macedonia: Promocja agroturystyki na terenach przygranicznych

Organizacja pozarządowa „Parumba Mkd.”, działająca w Strudze, Ochrydzka Fundacja ds. Wsparcia Przedsiębiorczości oraz Fundacja „Tabita” z Korçë w Albani wraz z biurami podróży z wymienionych miejscowości organizują konferencję pod tytułem „Współpraca na terenach wiejskich inwestycją w przyszłość”.

Projekt ten jest wspierany przez Unię Europejską i realizowany w ramach programu IPA dla współpracy transgranicznej pomiędzy Republiką Macedonii a Albanią. Celem podejmowanych działań jest poprawa i rozszerzenie lokalnej oferty turystycznej oraz promocja okolic wsi Viszni, Gorna Belica i Vevczani.

W ramach projektu zostało już wdrożonych kilka przedsięwzięć, mających na celu wzmocnienie potencjału turystyki wiejskiej wśród miejscowej ludności. Powstają również konkretne oferty turystyczne promujące agroturystykę.

Źródło: kurir.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE