Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Rosnące zainteresowanie inwestycjami w agroturystykę

Macedonia: Rosnące zainteresowanie inwestycjami w agroturystykę

Z ilości wniosków o przyznanie środków finansowych z programu IPARD wynika, że w Macedonii wzrosło zainteresowanie inwestycjami w obiekty gastronomiczne, campingi oraz obiekty rekreacyjne na obszarach wiejskich.

Termin składania wniosków upłynął 9 grudnia i obecnie trwa przetwarzanie 90 aplikacji – ogłosiła Agencja Wsparcia Finansowego Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W poprzednim okresie składania wniosków wpłynęło ich 60. Ubiegano się o fundusze na inwestycje w gospodarstwach rolnych, w celu ich restrukturyzacji i dostosowania do standardów Unii Europejskiej, inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu produktami rolnymi oraz na dywersyfikację i rozwój wiejskiej działalności gospodarczej.

Wartość inwestycji, które będą współfinansowane z programu IPARD wyniesie około 1,9 mln euro. Większość pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczy sektora sadownictwa, głównie modernizacji istniejących plantacji owoców, instalacji systemu nawadniania kropelkowego, zakupu sprzętu, jak również modernizacji zakładów przetwórczych oraz zakupu nowoczesnego sprzętu (m.in. oprogramowania) do przetwarzania produktów rolnych. Inwestorzy mają zamiar zwiększyć konkurencyjność produkcji, dzięki osiągnięciu standardów wymaganych przez Unię Europejską.

Na podstawie wniosków z ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego programu IPARD, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej zaproponowało zmiany w programie, mające na celu rozszerzenie grona beneficjentów, którzy mogliby otrzymać pomoc finansową.

 

Tekst: mia.com.mk, zdjęcie: maticanaiselenici.com, tłum. i red. Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE