Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Ruszył projekt edukacji zdrowotnej Romów w Bitoli

Macedonia: Ruszył projekt edukacji zdrowotnej Romów w Bitoli

Bitola rozpoczęła realizację projektu pt. „Podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej wśród Romów poprzez wprowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych”.

Seminarium edukacyjne dla młodzieży powinno zwiększyć wiedzę na temat zdrowia wśród społeczności romskiej, szczególnie w zakresie chorób społecznych i medycznych, alkoholizmu, narkomanii i prostytucji nieletnich.

– Ta lokalna inicjatywna będzie trwała 30 dni i weźmie w niej udział 20 młodych liderów z romskiej wspólnoty, 10 przedstawicieli romskich organizacji pozarządowych oraz 200 uczniów Szkoły Podstawowej im. Gjorgiego Sugareva w Bitoli – poinformowali organizatorzy projektu.

Po zakończeniu części edukacyjnej projektu zostanie wydrukowana i rozpowszechniona publikacja zawierająca porady zdrowotne i informacje na temat środków zapobiegawczych ułatwiających zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Projekt ten wiąże się z lokalnym planem działania na rzecz zdrowia Romów w Bitoli w latach 2012-2015, a pomoc finansowa w wysokości 3 tys. EUR pochodzi od Unii Europejskiej.

Źródło: plusinfo.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE