Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Rząd ogłosił nową politykę socjalno-gospodarczą

Macedonia: Rząd ogłosił nową politykę socjalno-gospodarczą

Wczoraj, 2 czerwca Rząd RM ogłosił nowe przedsięwzięcia, mające przynieść ogólną poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Premier Gruevski zapowiedział otwarcie w ciągu najbliższego półrocza od 6 do 8 tysięcy nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie pakietu programów zapobiegających bezrobociu. Nowa strategia obejmuje Program Robót Publicznych, dwa projekty zapewniające tysiąc nowych miejsc pracy poprzez kredytowanie firm i wspieranie samozatrudnienia, kolejny tysiąc osób zostanie zatrudnionych w ramach programu szkoleń organizowanych przez znanych pracodawców, a najuboższym osobom zostanie przyznane do podziau 850 hektarów gruntów państwowych pod uprawę warzyw i owoców.  Ponadto Rząd zapowiedział, że zostanie zalegalizowana duża ilość traktorów i przyczep, których właściciele nie posiadali do tej pory pełnej dokumentacji. Legalizacja umożliwi właścicielom maszyn ubieganie się o przyznanie środków z Programu IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance for the period 2007-2013).

Premier pomyślał również o dzieciach, młodzieży, studentach, a także o emerytach. W ramach pomocy socjalnej dla najuboższych rodzin, 3 tysiące dzieci zostanie wysłanych do krajowych ośrodków turystycznych na tygodniowy wypoczynek w okresie letnim lub zimowym. Dla absolwentów wyższych uczelni państwowych, pochodzących z rodzin objętych pomocą socjalną,  zostaną przywrócone vouchery w wysokości 250 EUR na zakup komputera. Ponadto zostanie wprowadzona zniżka 50% dla osób do 27 roku życia oraz dla emerytów, na zakup biletów do teatrów, muzeów, filharmonii, opery. Osoby objęte pomocą socjalną będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do tych instytucji kultury. Dodatkowo państwo pokryje część ich zaległych rachunków za prąd.

Źródło: utrinski.com.mk 1, 2, plusinfo.mk, Mirella Makurat

About Mirella Makurat

KOMENTARZE