Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Rząd ogłosił rebalans budżetu

Macedonia: Rząd ogłosił rebalans budżetu

W ciągu najbliższych dziesięciu dni rząd Republiki Macedonii dokona rebalansu budżetu na rok 2012, ogłosił dziś minister finansów Zoran Stavreski. Przewiduje się cięcia wydatków w wysokości 7-7,5 mld MKD (115-123 mln EUR), czyli o ok. 5% w stosunku do planowanych. Obejmą one wszystkie segmenty, za wyjątkiem emerytur, płac, dodatków socjalnych i subwencji.

Stavreski wyjaśnił, że rebalans jest konieczny przede wszystkim w wyniku sytuacji zaistniałej w strefie euro, a także warunków pogodowych w regionie, jakie miały miejsce w pierwszym kwartale tego roku, które przyczyniły się do spadku aktywności gospodarczej firm i ogólnej konsumpcji. Rebalans, ma na celu utrzymanie płynności budżetu i niskich podatków w kraju

Minister finansów oczekuje, że do końca roku sytuacja gospodarcza w Europie i Macedonii się ustabilizuje. Za rozwój macedońskiej gospodarki odpowiedzialne będą przemysł ciężki oraz sektory budownictwa, rolnictwa, transportu, hotelarstwa i turystyki.

Według Stavreskiego podniesienie podatków tylko obniżyłoby konkurencyjność macedońskiej gospodarki i wpłynęło negatywnie na portfel obywateli. Po realizacji cięć, deficyt budżetowy pozostanie na planowanym poziomie 2,5% PKB, ale należy spodziewać się obniżenia prognozy Produktu Krajowego Brutto na koniec bieżącego roku, który miał wynieść 4,5%

Mimo, że przychody budżetowe w pierwszym kwartale br. były wyższe o 1,2% w stosunku do tego samego okresu 2011 r., to jednak o 9% niższe od planowanych.

Źródło: dw.de, kapital.com.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE