Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Spada liczba zatrudnionych w przemyśle

Macedonia: Spada liczba zatrudnionych w przemyśle

Według Państwowego Urzędu Statystycznego liczba osób zatrudnionych w przemyśle w pierwszych trzech miesiącach 2012 roku była o 1,4% niższa niż w tym samym okresie w 2011 roku. Liczba pracowników zatrudnionych w przemyśle w marcu tego roku w porównaniu do tego samego miesiąca w zeszłym roku spadła o 0,7%.

Największy spadek odnotowano w sektorze dóbr kapitałowych – niemal 7%, a w sektorze trwałych dóbr konsumpcyjnych 4%. W przemyśle skórzanym liczba miejsc pracy zmniejszyła się o 6%, a w metalurgicznym i drzewnym o 4%.

W niektórych sektorach odnotowano nieznaczny wzrost zatrudnienia. W sektorze spożywczym liczba pracowników wzrosła o 2,5%, w sektorze tekstylnym zatrudniono o 2,6% więcej osób. Najwyższy wzrost odnotowano zaś w sektorze wyrobów tytoniowych – 12%.

Źródło: kurir.mk, vesti.alfa.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE