Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Spadają obroty w przemyśle

Macedonia: Spadają obroty w przemyśle

ind - plusinfo.mk

Obroty w przemyśle w listopadzie 2012 roku w porównaniu z tym samym miesiącem w roku 2011 zmalały o 31,7%, podał Państwowy Urząd Statystyczny. Na krajowym rynku zaobserwowano spadek o 47,2%, a na rynkach zagranicznych o 19,5%.

Spadek o 96,2% odnotowano także w stosunku do października 2012 roku oraz o 83,7% w okresie od stycznia do listopada 2012 w stosunku do stycznia-listopada 2011.

Według statystyk w listopadzie 2012 roku w stosunku do tego samego miesiąca w roku poprzednim obroty w przemyśle górniczym wzrosły o 33,9%, a w przemyśle przetwórczym spadły o 34,2%. Spadek odnotował również sektor energetyczny – o 96,6%, dobra kapitałowe – o 1,5%, trwałe dobra konsumpcyjne – o 29,2% i nietrwałe dobra konsumpcyjne – o 7,8%.

Źródła: plusinfo.mk, sitel.com.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE