Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Spadają obroty w przemyśle

Macedonia: Spadają obroty w przemyśle

Obroty w przemyśle w czerwcu 2012 roku zmalały o 22,7% w porównaniu do tego samego miesiąca w roku ubiegłym, podał Państwowy Urząd Statystyczny. W obrocie na rynku krajowym odnotowano spadek o 34,4%, a w obrocie zagranicznym o 13,6%.

Obroty w górnictwie w czerwcu 2012 roku wzrosły o 2,3% w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku poprzednim. Z kolei obroty w przemyśle przetwórczym spadły o 24%. Spadek odnotował także sektor energetyczny – o 96,5%, dobra pośrednie – o 5,8%, dobra kapitałowe – o 8,2%, trwałe dobra konsumpcyjne – o 20,8%, natomiast wzrost odnotowały nietrwałe dobra konsumpcyjne – o 4%.

Indeks obrotów w przemyśle w czerwcu 2012 roku spadł o 9,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem br., w okresie od stycznia do czerwca spadł zaś o 7,5% w stosunku do pierwszego półroczna ubiegłego roku.

Źródła: plusinfo.mk, utrinski.com.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE