Home / Gospodarka / Macedonia: Średnia miesięczna pensja w listopadzie 2013 r.
mkd

Macedonia: Średnia miesięczna pensja w listopadzie 2013 r.

Średnia miesięczna pensja netto w Macedonii w listopadzie 2013 roku wyniosła 21 054 MKD (ok. 345 EUR) i w porównaniu do tego samego miesiąca w 2012 roku jest wyższa o 0,9 MKD, podał Państwowy Urząd Statystyczny. W porównaniu do października 2013 roku zmniejszyła się o 193 MKD (ok. 3 EUR).

Wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia netto w sektorze zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatycznych (o 6,2%), a także w transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,3%) oraz w sektorze opieki zdrowotnej (o 6,3%).

Zmniejszenie średniej miesięcznej pensji netto w listopadzie w porównaniu do października odnotowano w górnictwie i kopalnictwie (o 8,8%), sektorze zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarowania odpadami (o 6,3%) i budownictwie (o 4,2%).

Średnia miesięczna pensja brutto wyniosła w listopadzie 2013 roku 30 902 MKD (ok. 506 EUR). W miesiącu tym 2% pracowników nie otrzymało pensji.

Źródła: sitel.com.mk, stat.gov.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE