Home / Gospodarka / Macedonia: Średnia pensja netto w lipcu br.
pari - netpress.com.mk

Macedonia: Średnia pensja netto w lipcu br.

Średnia pensja netto w lipcu 2013 roku wyniosła 21 013 MKD (ok. 340 EUR), a brutto 30 851 MKD (ok. 500 EUR) – podał Państwowy Urząd Statystyczny.

Według danych podawanych przez instytucję, wynagrodzenie netto wzrosło o 1,1%, a brutto o 1,3%. Wzrost ten wynika ze zwiększenia wynagrodzenia w górnictwie i kopalnictwie o 8,5%, budownictwie o 7,6% oraz transporcie i gospodarce magazynowej o 6,1%.

Zmniejszenie średniego miesięcznego wynagrodzenia netto odnotowano w sektorze administracji publicznej (o 3%), zaopatrzeniu w wodę i gospodarce odpadami komunalnymi (o 2,2%) oraz w sektorze informacyjnym i komunikacyjnym (o 1,9%).

W lipcu 2013 roku 1,5% pracowników nie otrzymało pensji.

Źródła: novamakedonija.mk, utrinski.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE