Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Stołeczna dzielnica z certyfikatem ISO 9001

Macedonia: Stołeczna dzielnica z certyfikatem ISO 9001

Stołeczna dzielnica Kisela Voda wdrożyła w administracji System Zarządzania Jakością i otrzymała certyfikat ISO 9001:2008. Głównym celem przyświecającym wprowadzeniu standardów w działalności  lokalnej administracji była chęć sprawnej identyfikacji potrzeb i oczekiwań mieszkańców, terminowe wywiązywanie się ze swoich zadań, utrzymanie i doskonalenie ogólnej wydajności oraz umożliwienie zrównoważonego rozwoju gminy.
Kontrolę funkcjonowania oraz implementację norm ISO przeprowadziło Szwajcarskie Stowarzyszenie ds. Kontroli i Certyfikacji. Mieszkańcy dzielnicy Kisela Voda będą mogli od tej pory korzystać z wysokiej jakości usług. Dzięki  skuteczniejszemu zarządzaniu zasobami ludzkimi, także potencjał organizacyjny administracji będzie efektywniej wykorzystywany.

Tekst: plusinfo.mk, tłum. i red. Beata Sodo-Bednarczyk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE