Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Stopa bezrobocia spadła do 30,6%

Macedonia: Stopa bezrobocia spadła do 30,6%

Stopa bezrobocia w Macedonii w trzecim kwartale 2012 roku ukształtowała się na poziomie 30,6%, wynika z danych Państwowego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie ubiegłego roku wynosiła 31,2%. W 2010 roku zaś 32% ogółu ludności aktywnej zawodowo nie miało pracy. Od początku bieżącego roku do teraz bezrobocie w Macedonii zmniejszyło się o 1% i jest najniższe od 8 lat.

Ludność aktywna zawodowo w Macedonii liczy 940 657 osób, z czego 652 498 osób pracuje (69,4%), a pozostałe 288 159 stanowią bezrobotni.

Najwięcej bezrobotnych jest wśród osób w wieku od 15 do 24 lat (52,1%), następnie w wieku od 25 do 49 lat (29,5%) i od 50 do 64 (24,1%). Wśród osób bez pracy największy odsetek ma średnie wykształcenie (121 165). Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego szybciej znajdują pracę kobiety, mężczyźni natomiast częściej figurują w wykazach osób poszukujących pracy. W okresie od lipca do września tego roku liczba bezrobotnych wynosiła 288 159, z czego 178 983 (62%) to mężczyźni a 109 176 kobiety (38%).

Najwyższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w 2005 roku, kiedy 37,3% ludzi nie miało pracy. Od 2007 roku wskaźnik osób w wieku produkcyjnym, którzy aktywnie poszukują pracy, ale nie mogą jej znaleźć, stale maleje.

Wicepremier i minister finansów Zoran Stavrevski jest zadowolony ze statystyk. Według niego zmniejszenie stopy bezrobocia w czasie światowego kryzysu to pozytywny sygnał i potwierdzenie tego, że polityka rządu daje rezultaty.

Źródła: sitel.com.mk, kurir.mk 1,2

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE