Home / Gospodarka / Macedonia: Stopa bezrobocia w III kwartale br.
bezrobocie

Macedonia: Stopa bezrobocia w III kwartale br.

Stopa bezrobocia w Macedonii w trzecim kwartale 2013 roku wyniosła 28,7%,  według danych opublikowanych przez Państwowy Instytut Statystyczny. Obecnie liczba bezrobotnych stanowi 274 969 osób.

Ponad połowa bezrobotnych to osoby w wieku pomiędzy 15 a 24 rokiem życia, a 27,7% jest w wieku od 25 do 49 lat. Wśród nich wykształcenie średnie ma 114 350 zarejestrowanych, natomiast wyższe 41 509.

Współczynnik aktywności zawodowej w trzecim kwartale tego roku wyniósł 57,3. Aktywnych zawodowo jest 957 417 obywateli. Większość – 134 339 osób – znalazła zatrudnienie w przemyśle przetwórczym,  127 747 ludzi zatrudnionych jest w sektorze rolniczym.

Źródła: sitel.com.mk, stat.gov.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE