Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Szkolenia savoir-vivre dla obywateli Ochrydy

Macedonia: Szkolenia savoir-vivre dla obywateli Ochrydy

Akademia Protokołu i Etykiety oraz Departament Turystyki i Rozwoju Gospodarczego przy ochrydzkim samorządzie rozpoczęły w dniu dzisiejszym szkolenia z zakresu dobrych manier.

Są one skierowane do osób prawnych działających w branży hotelarskiej i gastronomicznej, jak również do wszystkich, którzy pragną zdobyć konkretną wiedzę przeznaczoną do natychmiastowego zastosowania. Zajęcia oparte są na zaawansowanym programie Szkoły Protokolarnej w Waszyngtonie.

Szkolenia te mogą się okazać interesujące i przydatne zwłaszcza dla pracowników administracji hotelowej, recepcji, restauracji i punktów gastronomicznych, a także dla studentów turystyki i zarządzania oraz pozostałych osób, które poprzez swoją działalność gospodarczą są bezpośrednio związane z turystyką.

Akademia Protokołu i Etykiety oferuje także w ramach swoich usług zajęcia specjalistyczne realizujące  konkretne wymagania klientów z branży hotelarsko-gastronomicznej, działających w szczególnych obszarach turystyki.

Źródło: kurir.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE