Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Teatr Narodowy otrzymał nowy dom
star-teatar - cooltura.mk

Macedonia: Teatr Narodowy otrzymał nowy dom

Dziś (31 maja 2013 roku) uroczyście otwarto nowy budynek Starego Teatru w Skopje, który został przekazany macedońskiemu Teatrowi Narodowemu. Jest to nowoczesna scena teatralna, która ma się stać miejscem szerzenia kultury i sztuki oraz przestrzenią realizacji projektów artystycznych o wysokiej jakości technicznej.

Otwarciu obiektu patronowali premier Nikola Gruevski, minister kultury Elizabeta Kanczevska-Mileska, dyrektor Teatru Narodowego Dejan Lilić i teatrolożka Jelena Lużina. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, ministrowie, głowy wspólnot religijnych, aktorzy, artyści, burmistrzowie i przedstawiciele środowiska biznesu.

Aktorzy z Teatru Narodowego wykonali fragmenty kilku sztuk, w tym „Wieczny dom” autorstwa Jordana Plevnesza, który we wrześniu zostanie wystawiony na rozpoczęcie nowego sezonu teatralnego.

Podczas otwarcia promowano także Muzeum Teatru Narodowego, które przygotowało pierwszą muzealną kolekcję teatralnych eksponatów stworzoną i wystawioną w Macedonii.

Źródła: cooltura.mk, sitel.com.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE