Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Tegoroczne plany Centrum Kultury w Strudze

Macedonia: Tegoroczne plany Centrum Kultury w Strudze

W minionym roku Centrum Kultury w Strudze zrealizowało wszystkie planowane projekty. Zostało zmienione wejście do wschodniej części budynku, wstawiono nowe okna, odnowiony został korytarz i biura, nabyto również komputery dla wszystkich pracowników.
W tym roku oprócz działań kulturalnych Centrum planuje rozwiązanie innych palących problemów, takich jak ogrzewanie hali oraz oświetlenie.
– Wszystkie dotychczasowe projekty zostały zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury oraz własnych. Łączna wartość dofinansowania to 400 tys. MKD (ok. 6550 EUR), zaś środków własnych 300 tys. MKD (ok. 6000 EUR) – poinformowała dyrektor Centrum Kultury „Bracia Miladinovi” w Strudze, Slobodanka Poposka.
W sierpniu ubiegłego roku w Centrum Kultury w Strudze odbyła się impreza o zasięgu światowym, festiwal sztuki „Perły jeziora”. Uczestniczyło w nim kilkuset młodych ludzi z ponad 20 krajów z całego świata. Podczas festiwalu została wręczona nagroda w postaci bezpłatnych studiów na moskiewskim konserwatorium.

Tekst: kurir.mk tłum. i red. Joanna Durlak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE