Home / Bałkany / Macedonia / Doing Business – Macedonia trzecim największym reformatorem

Doing Business – Macedonia trzecim największym reformatorem

Z opublikowanego 19 października najnowszego raportu Banku Światowego „Doing Business” wynika, że Macedonia jest trzecim krajem na świecie, który w zeszłym roku dokonał największej ilości reform, które przyczyniły się do polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Na pierwszym i drugim miejscu uplasowały się kolejno Gruzja i Łotwa. Na liście rankingowej znajdują się 183 kraje.
Bardziej dogodne przepisy w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, rejestracji nieruchomości, uzyskiwania kredytów i rozwiązywania problemu niewypłacalności sprawiły, że w ogólnym rankingu państw, w których najlepiej prowadzi się interesy, Macedonia awansowała z 22 na 12 miejsce.
– W „Doing business” bada się 11 obszarów, charakterystycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw – powiedziała na konferencji prasowej Lilia Burunczuk, dyrektor biura Banku Światowego w Macedonii. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości gwarantują lepsza wydajność gospodarczą oraz przyciągają inwestycje zagraniczne, co widać wyraźnie w tym roku, dodała Burunczuk.
Zdaniem wicepremiera i ministra finansów, Zorana Stavreskiego, osiągnięte wyniki są szczególnie istotne, ponieważ nastąpiły po skoku, który miał miejsce już w ubiegłym roku.
– Jest to zachęta na przyszłość, aby znaleźć takie obszary, gdzie można jeszcze wprowadzić ulepszenia – powiedział Stavreski.
Według Banku Światowego, w Macedonii w ciągu ostatnich sześciu lat miał miejsce niezwykły postęp. Najsłabsze wyniki Macedonia uzyskała w nowowprowadzonym kryterium, czyli podłączeniu do sieci energetycznej, gdzie zajmuje 121 miejsce.

Tekst: dnevnik.mk, tłum. i red. Zofia Dembowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE